Оценка на всички видове имущество

Нашата компания предлага широк спектър от услуги в областта на лицензираното оценяване на имоти, нематериални активи, машини и съоръжения, цели предприятия и интелектуална собственост.
Ако Ви предстои покупка, продажба на имот или се налага да обезпечите кредита си, ако имате правен или счетоводен казус, свързан с Ваш имот или друг актив, вижте всички видове оценки, които изработваме.

Недвижими
имоти

Оценка
на бизнес

Нематериални
активи

Машини и
съоръжения

Земеделска
земя

Допълнителни професионални услуги

Как работим в Амрита

В работата си с нас винаги ще получите професионално отношение и съвет относно Вашите индивидуални нужди. Ако се нуждаете от оценител, екипът ни от експерти със солиден стаж в областта е винаги готов да съдейства в изясняването на Вашите въпроси, за да Ви предостави подходящото решение.

Нашата компания е регулирана от RICS (Кралският институт на сертифицираните оценители), сертифицирана е от Камара на независимите оценители в България със сертификат рег. № 901700064, както и по ISO 9001:2015 с одобрена Система за Управление на Качеството. Консултантска къща Амрита членува в Камара на професионалните оценители. Във фирмата работят специалисти с международно признати сертификати – MRICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), REV (Recognised European Valuer) и CFA (Chartered Financial Analyst).

Факти и числа


години в бизнеса


място в България по брой
изготвени оценки


хиляди оценки на година


оценители в
България


рамкови договори с
банки


международно
признати сертификата

Нашият екип

Вече 25 години Вашата удовлетвореност е нашата главна цел. Ще Ви осигурим професионално консултантско обслужване и конкретна обективна оценка на всички видове имущество.
Гарант за постигането на Вашата удовлетвореност е партньорската ни работа с над 80 лицензирани оценители партньори в цяла България, които на база натрупания богат опит и знание безпристрастно прилагат своите умения.

инж. Веселина Генева, REV
управител
Виктор Генев, CFA, REV, MRICS
Главен оперативен директор
инж. Магдалина Карастоянова, REV
мениджър оценки
Светла Илиева, REV
REV – мениджър оценки

Нашите клиенти

25 години ние от „Консултантска къща Амрита“ ООД работим успешно като оценител по рамкови или индивидуални договори с държавни, финансови и общински институции, както и с корпоративни клиенти и частни лица.


Проект BG16RFOP002-2.089-1257-С01 на обща стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране, с начална дата 30.08.2021 и крайна дата 30.11.2021 г., е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.