Машини и съоръжения

Амрита - Машини и съоръжения

Видове оценки на машини и съоръжения

 • Селскостопанска техника
 • Стоки, материални запаси.
 • Производствени машини, съоръжения и поточни линии
 • Технологично оборудване
 • Стопански инвентар
 • Транспортни средства и автомобили

Специфика при изготвяне на оценка

В оценителския доклад, изготвян от нашите консултанти, се посочват всички допускания и се посочват недвусмислено указанията, свързани с оценката, нейната цел и контекст, зависимостта от точността, пълнотата и достоверността на използваните източници и как те оказват съществено влияние върху становището за стойността.

Поради разликите в характера и преносимостта на много видове машини и съоръжения, обикновено се налагат специфични допускания, за да се опише състоянието и обстоятелствата, при които се оценяват активите. Например:

 • машините и съоръженията се оценяват заедно, на място и като част от предприятие, което се приема за действащо предприятие;
 • машините и съоръженията се оценяват заедно, на място, но при допускането, че предприятието преустановява дейността си;
 • машините и съоръженията се оценяват като индивидуални активи, предвидени за изнасяне от обекта, в който се намират понастоящем.
 • при някои обстоятелства е целесъобразно да се докладват оценки, основани на два или повече набора от допускания, например за да се илюстрира ефектът от закриването на предприятието или прекратяването на производствената дейност свързани със стойността на машините и съоръженията.

При наличието на факти или обстоятелства, които са различни от проверимите към датата на оценката, резултатът е определяне на становище за стойност при наличието на такива специални допускания, като:

 • степен на натоварване на машините и съоръженията;
 • наличие или липса на ползватели на обекта на оценката;
 • ограничена възможност за реализация на продукцията;
 • инвестиции, които са необходими за подобряване на условията на труд или околната среда на база предписания от компетентни органи и др.

Специални нормативни актове могат да изискват специални допускания, например за целите на данъчни оценки или принудително ликвидиране, ограничения от закони, свързани с околната среда или безопасни условия на труд.

Необходими документи за оценка на машини и съоръжения

 • Балансова стойност
 • Стойност на придобиване
 • Година на придобиване
 • Паспорт на машината
 • Фактура за закупуване
 • Инвентарна книга

Необходими документи за оценка на транспортни средства

 • Регистрационен талон
 • Пробег в километри или отработени моточасове

Срокове за изпълнение на оценка

От 3 до 7 работни дни след изпращане на заявката.

За повече информация и въпроси позвънете на нашите телефони 0700 20 035, +359 (2) 865 09 09 или ни пишете на office@amrita.bg.