Цени

Вид оценка Цена без ДДС Цена с ДДС Срок за изпълнение
Апартамент с прилежащо мазе/таван 200 лв. 240 лв. 3-5 дни
Апартамент с гараж и прилежащо мазе/таван 250 лв. 300 лв. 3-5 дни
Гараж (паркомясто) 100 лв. 120 лв. 3-5 дни
Еднофамилна къща с прилежащ терен до 1 етаж до 300 кв.м 300 лв. 360 лв. 3-5 дни
Еднофамилна къща с прилежащ терен над 1 етаж до 300 кв.м 350 лв. 420 лв. 3-5 дни
Доплащане за еднофамилна къща над 300 кв.м по 50 лева на всеки допълнителни 200 кв.м 350 лв. 420 лв. 3-5 дни
Офиси и складове до 500 кв.м 350 лв. 420 лв. 3-5 дни
Доплащане за офиси и складове над 500 кв.м по 50 лева за всеки допълнителни 200 кв.м 350 лв. 420 лв. 3-5 дни
Специфични офиси и складове По договаряне, но минимум 400 лева максимум 5 000 лв. 4-6 дни
Търговски обекти (магазини, аптеки, заведения) до 300 кв.м 350 лв. 420 лв. 3-5 дни
Доплащане за търговски обект над 300 кв.м по 50 лева на всеки допълнителни 200 кв.м 350 лв. 420 лв. 3-5 дни
Специфични търговски обекти По договаряне, но минимум 400 лева максимум 5 000 лв. 4-6 дни
Производствена сграда с прилежащ терен до 1000 кв.м 600 лв. 720 лв. 3-5 дни
Доплащане за производствена сграда с прилежащ терен над 1000 кв.м по 50 лева на всеки допълнителни 200 кв.м 600 лв. 720 лв. 3-5 дни
Специфични производствени сгради По договаряне, но минимум 700 лева максимум 5 000 лв. 4-6 дни
Незастроен поземлен имот до 1000 кв.м без инвестиционен проект 300 лв. 360 лв. 3-5 дни
Незастроен поземлен имот над 1000 кв.м без инвестиционен проект по 100 лева на всеки допълнителни 500 кв.м По договаряне, но минимум 500 лева максимум 5 000 лв. 4-6 дни
Специфични поземлени имоти По договаряне, но минимум 500 лева максимум 5 000 лв. 4-6 дни
Земеделска земя 1 брой 160 лв. 192 лв. 3-5 дни
Земеделска земя повече от 1 брой По договаряне 4-7 дни
Транспортни средства, селскостопански машини (за 1 брой) 150 лв. 180 лв. 3-5 дни
Производствени машини (за 1 брой) По договаряне 3-5 дни
Поточна линия По договаряне 3-5 дни
Хотел По договаряне 5-7 дни
Бензиностанция По договаряне 5-7 дни
Търговско предприятие По договаряне 5-7 дни
Инвестиционен проект По договаряне 5-7 дни

Забележка:

  1. Цените включват всички преки и непреки разходи по изготвяне на оценката, включително командировъчни разходи.
  2. Цената за оценка на поточна, линия, хотел, бензиностанция, инвестиционен проект, цяло предприятие се определя след преглед на документи или след получаване на данни за основни параметри.
  3. При възлагане на повече обекти от един възложител се прави намаление в зависимост от броя на оценките.

За да предложим конкретна цена за определена оценка, моля изпратете информация за актива или предприятието, ако трябва да се оценят дялове/акции на дружество на office@amrita.bg