Анкета

Кой е вашият оценител?

  Доволни ли сте от цялостния процес и предоставената услуга?

  Напълно съм доволен
  По-скоро съм доволен
  Нямам мнение
  По-скоро съм недоволен
  Изцяло съм недоволен

  Оценителят беше компетентен за поставената задача

  Напълно съм съгласен
  По-скоро съм съгласен
  Нямам мнение
  По-скоро съм несъгласен
  Изцяло съм несъгласен

  Доволни ли сте от професионалното отношение на оценителя – насрочване на оглед, спазване на срокове, външен вид и професионално отношение?

  Напълно съм доволен
  По-скоро съм доволен
  Нямам мнение
  По-скоро съм недоволен
  Изцяло съм недоволен

  Пазарната стойност беше коректно изведена

  Напълно съм доволен от изведената стойност
  Стойността е близка до очакванията ми
  Нямам мнение
  Има съществено разминаване с очакванията ми

  Информацията в доклада беше точна и изчерпателна

  Напълно съм съгласен с представената информация
  Срещнах минимални неточности или пропуски
  Срещнах голям брой неточности или пропуски
  Сериозни неточности или пропуски повлияха на крайния резултат или целта на оценката

  Форма на доклада

  Лесно се ориентирах в доклада на оценка и намерих търсената от мен информация
  Имах леки затруднения да намеря търсената от мен информация
  Нямам мнение
  Трудно се ориентирах в доклада на оценка
  Докладът беше изключително зле оформен и неразбираем

  Бихте ли ползвали отново услугите на „Консултантска къща Амрита“ и бихте ли ни препоръчали на близки и познати?

  Категорично да
  По-скоро да
  Нямам мнение
  По-скоро не
  Категорично не