Често задавани въпроси

Как протича процесът по изготвяне на оценка?

Стъпка 1:

Вие като възложител определяте целта на оценката. В случай, че оценката Ви трябва за обезпечение на кредит пред финансова институция е добре да сте решили коя да е тя преди да започне процесът по изготвяне на оценката, тъй като различните банки имат различни изисквания за цялостния процес.

Стъпка 2:

Възлагате оценката директно на „Консултантска къща Амрита“ като позвъните на нашите телефони 0700 20 035, +359 (2) 865 09 09 или ни напишете имейл до office@amrita.bg
Вашият кредитен консултант в банката може също да ни възложи оценката като ни изпрати възлагателно писмо. За някои банки това е задължително.

Стъпка 3:

Заедно с възлагането е добре да предоставите необходимите документи за изготвяне на оценката. Това може да стане по имейл или на място в нашия офис. Какви документи са Ви необходими може да прочетете тук.

Стъпка 4:

Нашият администратор приема оценката и я разпределя на оценител. Оценителят ще се свърже с Вас да уточните време за оглед на обекта и допълнителни документи, в случай че са необходими.

Стъпка 5:

Нашият оценител пристига на място в уговорения ден и час и прави оглед на имота в присъствието на възложителя или представител на възложителя. Огледът на един жилищен имот трае 15 – 30 мин. Оценителят ще заснеме всички помещения, общи части и фасада на сградата. За по-големи обекти може да се наложи заснемане на съоръжения, инсталации и оборудване. Огледът завършва с подписване на Протокол за извършване на оглед.

Стъпка 6:

Оценителят дефинира всички допускания и ограничителни условия, извършва пазарен анализ и изчисления по различни методи, за да се изведе стойност на оценката. Оценката се преглежда от проверяващ мениджър, след което се изпраща към възложителя или банката.

Моля направете Вашето плащане веднага след възлагане на оценката или по време на огледа, за да няма в последствие забавяне на процеса заради необработено плащане.

Каква е цената на оценката?

Моля вижте нашата актуална ценова листа. В случай че Вашият обект не присъства в ценовата листа или Ви трябва оценка на много обекти, свържете се с нас на телефони 0700 20 035, +359 (2) 865 09 09 или ни напишете имейл до office@amrita.bg

Може ли една оценка да послужи на няколко различни места?

Съгласно Международните стандарти за оценяване, всеки оценителски доклад се изготвя за определена цел и към определен момент. Докладът, който ще получите, е предназначен за конкретна банка или друга цел и следва определен формат и изисквания. Промяната на предназначението изисква и преработка на оценката. Използването на оценителския доклад за други цели или ползватели е възможно единствено след потвърждение от оценителя и с негово съгласие.

Какъв е срокът на валидност на една оценка?

Оценката е валидна към датата на изготвянето й. Възможно е при непроменени пазарни условия за дадения вид актив, както и при липса на физически промени в оценявания обект, оценката да е с пазарна адекватност до 6 месеца. След този срок следва да се изготви нова пазарна оценка. Новата оценка (актуализация) ще отчете всички изменения на пазара, които влияят върху стойността на оценявания обект/актив, както и текущото му състояние. Ако оценката Ви е изготвена за банка, Вашият кредитен консултант вероятно ще поиска актуализация в рамките на 1 година.

Какви документи са ми необходими?

За оценка на жилищни имоти необходимите документи са:
Документ за собственост и скица

В случай, че в документа за собственост не е посочена площта на имота, моля да предоставите:
Таблица за площообразуване

За обекти в строеж моля да предоставите:
Разрешение за строеж
Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване Акт 14 или Акт 15 или Акт 16

В някои случаи оценителят може да Ви поиска:
Удостоверение за търпимост
Удостоверение за степен на завършеност
Предварителен договор за покупко-продажба
Технически Паспорт на Сградата (вкл. Енергиен Паспорт на Сградата, където такъв е издаден)
Удостоверение за тежести в/у имота и/или справка от ИКАР

За имоти, които генерират приход (хотели, бензиностанции, ВЕЦове, кариери и т.н) – счетоводна информация за приходите и разходите по пера за 3 години назад

За имоти, които се отдават под наем – договори за наем или обобщена информация за приходи от наем

Списък с необходими документи можете да намерите и във Видове оценки.