Допълнителни професионални услуги

Консултантска къща Амрита предлага допълващи услуги в сферата на недвижимите имоти и други професионални консултации, извън основното си портфолио от оценки на различни видове активи.

Изследване приложимост на проект

Често пъти при старт на работата или при незавършени обекти инвеститорите се интересуват от потенциални изменения в стойността на инвестицията, стойността на бъдещата сграда и съответно възвръщаемостта на предварително заложената инвестиция.

За целта ние правим задълбочено проучване на пазара, което включва:

  • Анализ на местоположението.
  • Анализ на пазара на подобен вид сгради в района – наемни нива и пазарни цени на подобен вид завършени сгради.
  • Определяне на стойността на сградата в състоянието към настоящия момент.
  • Анализ на необходимите разходи за въвеждане в експлоатация при два варианта: 1) на шпакловка и замазка (БДС стандарт) и 2) при 100% изпълнени довършителни работи, луксозно изпълнение.
  • Определяне стойността на сградата при въвеждане в експлоатация при два варианта: 1) на шпакловка и замазка (БДС стандарт) и 2) при 100% изпълнени довършителни работи, луксозно изпълнение.
  • Определяне на наемни нива и пазарни стойности на обектите в предвидената за изграждане сграда, % на запълняемост.
  • Определяне нормата на възвръщаемост на инвестицията.

Оценки за целите на застраховането

  • Извършване на огледи на застраховано имущество в случай на настъпване на застрахователно събитие – имущество, каско и гражданска отговорност
  • Инспекция и оценка на състоянието на обект, подлежащ на застраховане – движимо или недвижимо имущество
  • Окомплектоване на документи при инспекции и щети, изготвяне на технически експертизи.

Свържете се с нас

За да се запознаете по-детайлно с услугите на нашата компания или за да се възползвате от всякакви видове услуги в сферата на професионалното оценяване се свържете с нас на телефон +359 878 11 69 20 или на office@amrita.bg.