Оценка на земеделска земя

Amrita - Оценки на земеделски земи

За оценката на земеделска земя или трайни насаждения трябва да се изясни действителното състояние на разглеждания обект и много допълнителни фактори като местоположение, категория, състояние на пазара.

Поради разликите в характера и преносимостта на много видове машини и съоръжения, обикновено се налагат специфични допускания, за да се опише състоянието и обстоятелствата, при които се оценяват активите. НапНеобходими са и специални уточнения и анализ на наличните факти и проучвания, за да се оцени ефективността на земеползването към датата на оценката, които при всяка промяна биха имали значително влияние върху крайната стойност.ример:

Консултантите на Амрита могат да ви помогнат в оценяването на разнообразие от активи като ниви, земеделски земи в неурбанизирани територии, пасища, ливади, дворове, както и трайни насаждения като овощни градини, лозя и други видове обработваема площ.

Фактори при оценка на земеделски земи

Ето част от факторите, които нашите лицензирани оценители взимат под внимание при изготвяне на оценка на стойността:

 • Дали земята е обработвана и ще продължи да се обработва в следващите години.
 • Установяване на 10-годишен среден добив за всяка култура във всяка земеделска зона.
 • Дали необходимите агротехнически дейности и събиране на земята се извършват своевременно, за да се запази качеството на почвата и нейните насаждения.
 • Има ли възможност теренните парцели с общи граници да бъдат продадени като единичен (окрупнен) парцел с по-голяма площ.
 • Какво е въздействието на инфраструктурните елементи върху стойността на селското стопанство земя.
 • Установяване на наличието на поливни системи
 • Каква е арендната вноска
 • Отдалеченост от основни пазари

Необходими документи за оценка на земеделска земя:

 • Документ/и/, удостоверяващ/и/ правото на собственост върху земята.
 • Скица на поземления имот, издадена от поземлената комисия по местонахождение на имота или Кадастрална схема/скица с идентификатор по ЗК при влязъл в сила кадастрален план за имота.

Необходими документи за оценка на транспортни средства

 • Регистрационен талон
 • Пробег в километри или отработени моточасове

Срокове за изпълнение на оценка на земеделски земи и трайни насаждения

Сроковете за изготвяне на оценки са между 3 и 7 работни дни в зависимост от сложността и предназначението на оценката.

За повече информация и въпроси позвънете на нашите телефони 0700 20 035, +359 (2) 865 09 09 или ни пишете на office@amrita.bg.