Оценка на нематериални активи

Амрита - Оценка на нематериални активи

Нематериалните активи са дълготрайни активи, използвани в производството

на стоки и услуги. Те нямат физически свойства и представляват законни права или конкурентни предимства (пакет от права), разработени или придобити от собственик.

За да имат стойност, нематериалните активи трябва да генерират някакъв измерим размер на икономическа изгода за нейния притежател (собственик) като допълнителен оборот или печалба.

Определянето на стойността им се извършва от сертифициран оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и включва набор от действия за идентифициране и анализ на различни фактори, оказващи влияние върху стойността – физически, икономически, социални и други.

Видове оценки

Експертите на Амрита имат богат опит в оценяването на:

1. Права върху интелектуална собственост

Независимо дали сте бързо разрастващ се технологичен бизнес, луксозна модна марка, водещ производител на фармацевтични продукти или талантлив човек в света на спорта, изкуството или развлеченията, не можете да си позволите да пренебрегнете правата си на интелектуална собственост.

2. Фирмени имена

Оценката на бизнеса е общ процес на определяне на икономическата стойност на цял бизнес или отдел на компанията. Тя може да се използва за определяне на справедливата стойност на един бизнес или предприятие по различни причини, включително продажната стойност, установяването на собственост на партньора, данъчно облагане и дори при развод. При нужда, собствениците на фирми често се обръщат към професионални бизнес оценители, за да получат обективна оценка за стойността на бизнеса им.

3. Лиценз

Оценката на бизнеса е общ процес на определяне на икономическата стойност на цял бизнес или отдел на компанията. Тя може да се използва за определяне на справедливата стойност на един бизнес или предприятие по различни причини, включително продажната стойност, установяването на собственост на партньора, данъчно облагане и дори при развод. При нужда, собствениците на фирми често се обръщат към професионални бизнес оценители, за да получат обективна оценка за стойността на бизнеса им.

4. Търговски марки

Търговските марки се оценяват редовно по различни причини, включително:

 • За разработване на цени или условия за сделки за транзакции
 • За подпомагане при разработването и изпълнението на определени корпоративни или индивидуални данъчни стратегии
 • Да се даде възможност за набиране на капитал чрез използване на търговската марка
 • За подпомагане на различни аспекти на производството по несъстоятелност
 • За изчисляване на щети, свързани с някои видове търговски спорове, при които стойността на търговска марка е намалена или загубена, или когато стойността се оспорва от страните
 • Да отчита стойности в корпоративните баланси

5. Патент

Патентите предоставят възможност за ексклузивни права върху дадена технология или услуга. Независимо дали сте инвеститор или изобретател, трябва да вземете под внимание различни фактори, преди да се задълбочите в света на изобретенията и разработването на продукти. Сред тях е възможността за оценка на патент.

6. Ноу-хау

В индустрията ноу-хау е от основно значение. Ние от Амрита препоръчваме да направите оценка на ноу-хау в следните случаи:

 • Подготовка за набиране на средства;
 • Сливане между компании;
 • Прехвърляне или придобиване на компания;
 • Преговори за лицензионно споразумение или трансфер на технологии;
 • Определяне на цената;
 • Когато търсите партньор в рамките на сътрудничество и т.н.

7. Авторски права

Защитата на авторските права предоставя изключителни права на собственост за възпроизвеждане, разпространение, изпълнение и показване на произведенията публично. Оценката на тези права предхожда тяхното узаконяване и защита.

8. Реноме

Оценка на репутацията е критична за разбиране на позицията ви на пазара. Подобно оценяване служи като отправна точка за всички бъдещи комуникационни дейности и потенциални бизнес планове.

Необходими документи за оценка на нематериални активи:

 • Кратко описание на дружеството – кога е създадено, дейност, персонал и др.
 • Регистрация и сертификати на марките
 • Разходи по регистрации
 • Разходи за маркетинг и реклама и други разходи за разработване на марките по години
 • Приходи и разходи от продажби с марките по години
 • Прогнозни приходи и разходи от марките – ако има изготвени
 • Основни конкуренти
 • Пазарен дял

Срокове за изпълнение на оценка на нематериални активи

Сроковете за иСроковете за изготвяне на оценки са между 5 и 12 работни дни в зависимост от сложността и предназначението на оценката.
За повече информация и въпроси позвънете на нашите телефони 0700 20 035, +359 (2) 865 09 09 или ни пишете на office@amrita.bg.